24.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Trung Thông (84 bài)
- Xuân Hoàng (214 bài)
- Ngô Quân Miện (87 bài)
- Thích Thiền Tâm (28 bài)
- Phan Ngọc (1 bài)
Tạo ngày 08/11/2020 22:53 bởi tôn tiền tử
Bàng Sĩ Nguyên (13/8/1925 - 6/5/2016) tên thật là Bàng Khởi Phụng, là nhà thơ, nhà văn, hoạ sĩ, sinh tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, gốc quê ở làng Đôn Thư, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông là em ruột nhà thơ, hoạ sĩ Bàng Bá Lân. Bảy người con của ông tất cả đều là các nhà thơ, hoạ sĩ. Bàng Sĩ Nguyên sinh trưởng trong một gia đình trí thức và gia giáo, cha ông là Bàng Nguyên Dũng từng theo học Trường Đông Kinh nghĩa thục, giỏi chữ Hán và từng mở hiệu thuốc Bắc ở phố Thuốc Bắc, Hà Nội. Thuở nhỏ, ông theo học Trường Thăng Long cùng với nhà văn Nguyễn Đình Thi. Trong kháng chiến chống Pháp, ông xung phong vào bộ đội và làm báo ở chiến khu Việt Bắc. Sau năm 1954, ông tiếp tục học hết chương trình đại học tại chức. Ông từng làm biên tập ở tuần báo Văn nghệ, rồi làm biên tập cho NXB Văn…

 

Tuyển tập chung