Thỏ Bông bị ốm
Chốc chốc kêu la
Miệng cứ suýt xoa:
- “Mẹ ơi, đau quá!”

Thỏ mẹ vội vã
Bế Bông trên tay
Đến bệnh viện ngay
Nhờ bác sĩ khám.

Bác sĩ sờ nắn
Hỏi: - “Đau chỗ nào?”
- “Bụng cháu cồn cào,
Đau quanh chỗ rốn!”

Hỏi: - “Đã ăn uống
Những thứ gì nào?”
Thỏ Bông thều thào:
- “Ăn me với sấu
Uống nước không nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
Ruột đau như cắt!”

Bác sĩ gật gật
Đặt chiếc ống nghe
Khám xong liền ghi:
“Đau vì ăn bậy!”


Nguồn: Trò chơi, bài hát, thơ truyện mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2006