Tôi là một chú Gió
Tôi bay trên đồng cỏ
Tôi đẩy những buồm thuyền
Thổi một vừng trăng nghiêng
Lắt lay một chiếc lá

Đưa tay tôi vuốt má
Em bé cười trong nôi

Quạt ráo giọt mồ hôi
Lâm thâm trên vừng trán

Lau khô đôi mắt sáng
Chải mớ tóc rối bời

Ru giấc ngủ em tôi
Như mẹ hiền đưa võng
Giữa trưa hè tròn bóng

        *

Tôi nghe còi rúc rồi!
Tiếng còi giục giã tôi
Thổi cờ hồng phấp phới
Dang cánh dài lướt tới
Quét sạch khói ngoài trời
Và mang đến nơi nơi
Khí mát lành biển cả


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970