Chăn bông mẹ mới sắm
Bé đắp cho cún bông
Cún bông ngủ ngoan nhé!
Sớm mai phải đến trường.