Ầm ầm sấm chớp
Gió cuốn mây về
Mưa rơi lộp độp
Mưa trườn qua đê

Đừng có sợ sệt
Bình tĩnh lúa ơi!
Trưa nay lúa mệt
Vì nắng đó thôi

Chiều nay giông về
Đem mưa tắm mát
Lúa cứ thoả thuê
Reo vui ca hát

Rồi mai lúa lớn
Lúa sẽ trổ đòng
Lúa sẽ đơm bông
Cho mùa gặt mới.