Không học mà giỏi lội bơi
Bì bà bì bõm rong chơi suốt ngày
Chữ thầy lại trả cho thầy
Ù ù cạc cạc theo bầy trẻ hư...

Xa nhà, muốn viết lá thư
Vắt óc mà nặn một từ không ra
Vịt bầu nhớ mẹ nhớ cha
Lạch bà lạch bạch đi ra đi vào.

Tiếc xưa "nước đổ" qua đầu
Bây giờ "nghe sấm" vịt nào biết chi.


5/1995