em yêu loài vật
như yêu mọi người
yêu mưa yêu nắng
yêu cả bầu trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]