em yêu loài vật
như yêu mọi người
yêu mưa yêu nắng
yêu cả bầu trời


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013