Con vừa hai tuổi
Nói chưa rõ lời
Bắt ba nằm ngủ
Con ru à...ơi...

Giả vờ nhắm mắt
Ba nói: "Ngủ rồi"
Con vui con thích
Vừa ru vừa cười

Còn bao công việc
Ba chưa làm xong
Ngủ sao cho được
Lửa cháy trong lòng

Ru ba dần mệt
Con ngủ bao giờ
Tay con cầm quạt:
Ngủ rồi vẫn ru!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]