Bé ngồi lặng im
Xoe tròn đôi mắt
Từng ảnh từng hình
Thay nhau liên tục

Bé đã đoán trước
Lời trong ti vi
Quảng cáo việc gì
Bé đều biết cả

Mẹ mớm cơm cá
Bé liền ăn ngay
Quảng cáo thật hay
Xem là ăn được.