Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 07:51

Gà to đẻ trứng nhỏ
Gà nhỏ đẻ trứng to
Giống gà gì thế nhỉ?
- Lơ-go!

Trứng to lòng đỏ nhỏ
Trứng nhỏ lòng đỏ to
Chị gà ri nhảy ổ
Trứng so!

Mấy chị gà bé đẻ
Sao ăn hoài không no?
- Ăn nhiều càng đẻ khoẻ
Đừng lo!

Cùng ăn một thứ cám
Sao trứng trắng, trứng nâu?
Chắc gà nhờ hoạ sĩ
Tô màu!

Bé thăm gà một sáng
Thấy bao điều hay ho
Niềm vui cũng như trứng
Tròn vo!


Nguồn: Đặng Hấn, Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993