Con vẹt nhà cháu hâm hâm
Cháu đi là nó hét ầm cả lên
Lên giọng như chị bảo em
Nhại hoài lời dặn cũ mèm của ông:

“Trật tự vì lớp khá đông
Nhớ năng phát biểu và không nghịch ngầm
Tối về cũng phải học chăm
Đạt học sinh giỏi cuối năm có quà”

Một lần đi học về nhà
Chưa kịp chào Nội nó la om xòm:
“Xấu chưa… cậu học sinh còm
Chỉ nhăm nhe hỏi ông còn kẹo không?”