Chiếc mặt nạ
Doạ trẻ con
Mắt gườm gườm
Mồm rộng hoác
Răng nhọn hoắt
Má vểnh râu
Không phải trâu
Không phải lợn
Rất dữ tợn
Chúa Sơn Lâm…

Gầm! Gầm! Gầm!…
còn Hổ thét
- Khiếp! Khiếp! Khiếp!…
Lũ trẻ kêu
Núp cột lều
Bà hàng nước…

Con Hổ bước
Trông thật kỳ
Bàn chân đi
Đôi dép nhựa
Tay Hổ múa
Mềm như hoa
Áo quần "bò"
Trông rất "mốt"…

Thịt! Thịt! Thịt!…
Hổ gầm gừ
Bỗng bất ngờ
Hai tay nhỏ
Lật mặt Hổ
Đội lên đầu
Hổ biến đâu?
Còn cu Tốp.

Đốp đốp đốp
Tiếng vỗ tay
Hay hay hay!…
Lũ trẻ hét
Rồi lần lượt
Đứa một lần
Được biến thành
Con Hổ dữ…

Đêm bên mẹ
Tốp ngủ say
Thật thơ ngây
"Con Hổ" ngủ…


Đại Lải, 1983