http://i844.photobucket.com/albums/ab8/phanhuynghiem/ANH%20HOA/LATHOIGIANcopy.jpg

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông