Sáng nay con ăn gì?
Này là xôi? Này cháo?
Sáng nay con ăn gì?
Này bánh mì ốp la

Con ăn gì cũng được
Mẹ làm nhanh mẹ ơi!
Con ăn gì cũng được
Vì bụng đói lắm rồi

Nhanh nhanh lên mẹ ơi!
Còn đến trường kẻo muộn
Nếu ai đi học trễ
Mẹ ơi! Các bạn cười...