Gió có nhiều bạn
Có bạn Trúc xanh
Tốt bụng, hiền lành
Tặng Gió chiếc sáo
Ve đi hát dạo
Tặng chiếc phong cầm
Có bạn Lá mầm
Tặng nhiều bài hát
Và những bạn khác
Tặng nhiều loại đàn
Họ rất sẵn sàng
Dạy cho Gió học

Vượt qua khó nhọc
Gió học thành công
Thổi vào cây thông
Thông reo vi vút!
Thổi vào cây mít
Mít nổi lào rào!
Vỗ sóng xôn xao
Thổi còi huýt huýt!
Gảy cây đàn nguyệt
Tưởng có mưa sa
Đánh đàn ghi ta
Tưởng chừng xuân đến
Tiếng nhị trìu mến
Như tiếng mẹ ru
Như vầng trăng thu
Vàng gieo bến nước

Dặt dìu, tha thướt
Cao, thấp, đục, trong
Gió gửi tiếng lòng
Mầm mầm tỉnh giấc

Mọi việc chu tất
Gió mới nghỉ ngơi
Gió vào, im hơi
Trong cây ngủ thiếp


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983