I
Rồi một hôm, nếu về, cha hỏi:
Mẹ ở đâu? con biết nói sao?
Con hãy bảo: trông cha mòn mỏi
Mẹ từ trần sau mấy tháng đau.

II
Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ?
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao?
Con lặng chỉ bình hương khói rẽ.
Và trên giường chỉ đĩa dầu hao!

III
Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng?
Con sẽ chỉ một cây đào nhỏ
Bên cây tùng, rồi đứng lặng yên.

IV
Còn mồ mẹ, nếu cha muốn biết,
Phải hướng nào, con nói cùng cha?
Con lặng chỉ bầu trời xanh biếc
Và bên trời chỉ nội cỏ xa!


Tiêu đề bài thơ này trước đây một số sách báo ghi là Rồi một hôm. Bài thơ được phóng tác từ bài Et s’il revenait un jour của Maurice Maeterlinck (Bỉ), và đã từng chiếm giải nhất đồng hạng với bài Từ đấy của Phạm Đình Bách trong cuộc thi thơ tháng 2-1936 do Hà Nội báo tổ chức.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]