Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà
Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp gài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối


Nguồn: Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, Đặng Thu Quỳnh, NXB Giáo dục, 2-2004