Dép trái dép phải
Lộn vào hai chân
Hai đứa quay lưng
Như người xa lạ

Bé liền vội vã
Đổi lại, thay qua
Hai đứa xuýt xoa
Mỉm cười, bước tiếp.