Lũ nhện chăng lưới, bắt mồi
Chăng dây bừa bãi, khắp nơi, tung hoành

Nhện đen, nhện đỏ, nhện xanh
Nhện con, nhện mẹ, nhện lành, nhện hư…

Họ nhà nhện, hãy từ từ
Nhện già, nhện trẻ, nhện vừa, hôi sao!

Nhện chúa, chăng mạng trên cao
Chạy ngang, chạy dọc, “đứa nào gọi tao”?

Lũ nhện con, chạy ào ào
Đánh đu trên võng, hết vào lại ra…

“Bắt muỗi, việc của chúng ta
Đánh nhanh, diệt gọn, cả nhà cùng vui

Nhện còn chăng lưới, bắt ruồi
Ai chê ta bẩn, họ cười, mặc ta”!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]