Từ trên trời xa tít
Rầm rập rủ rê nhau
Nghịch ngợm đi ngất ngưỡng
Trợt chân té nháo nhào
Lạ chưa! Té trên cao
Lăn sóng soài xuống đất
Vậy mà lúc gặp nhau
Lại còn... reo tiếng hát!


Nguồn: Blog cá nhân của tác giả