Bò mẹ vừa đẻ con,
Chú bê vàng tí hon
Rúc đầu vào vú mẹ
Bú từng hồi rất ngon.

Bò mẹ quay nhìn con,
Đôi tai hơi động đậy,
Thấy ruồi trên lưng bê,
Đuôi bò mẹ phe phẩy.

Bê con lớn trông thấy,
Bò mẹ lại như gầy;
Em thương bò mẹ lắm
Cắt từng ôm cỏ đầy.

Nhìn bê nằm, mẹ liếm,
Em nghĩ, thấy vui vui:
Chỉ một bụng bò mẹ
Bao nhiêu bê ra đời...


Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976