Hôm qua chúng giết anh
Xác phơi đầu ngõ xóm
Khi lũ chúng quay đi
Mắt trừng còn doạ dẫm
- Thằng này là Cộng sản
Không đứa nào được chôn!

Không đứa nào được chôn!
Lũ chúng vừa quay lưng
Chiếc quan tài sơn son
Đã đưa anh về mộ.

Đi theo sau hồn anh
Cả làng quê đường phố
Cả lớn nhỏ, gái trai
Đám càng đi, càng dài
Càng dài càng đông mãi.

Mộ anh trên đồi cao
Cành hoa này em hái
Vòng hoa này chị đơm
Cây bông hồng em ươm
Em trồng vào trước cửa.

Mộ anh trên đồi cao
Hoa hồng nở và nở
Hương thơm bay và bay
Lũ chúng nó qua đây
Mắt diều không dám ngó.

Trên mồ người Cộng sản
Bông hồng đỏ và đỏ
Như máu nở thành hoa...


Bài thơ giành giải nhất cuộc thi thơ báo Thống nhất năm 1960.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]