23.00
2 bài thơ
Tạo ngày 05/09/2019 23:44 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Những đồng chí trung kiên (NXB Văn học, 1962).