Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Thuý Lan (2 bài)
- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 10/06/2019 12:20 bởi Vanachi
Phạm Lam Anh 范藍瑛 tên là Phạm Hữu Thị Khuê 范有氏珪, tự Lam Anh, hiệu Ngâm Si 吟癡, sinh vào khoảng nửa đầu thế kỷ 18 tại huyện Diên Phước, dinh Quảng Nam (nay thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Cha bà là Phạm Hữu Kính và chồng là Nguyễn Dưỡng Hạo, cùng làm quan lại cho chúa Nguyễn. Bà mất năm nào không rõ.

Bà là người nổi tiếng về tài thơ, song tác phẩm của bà hiện chỉ còn ba bài thơ chữ Hán thể thất ngôn tứ tuyệt viết về Khuất Nguyên, Kinh Kha, Hàn Tín; và một bài thơ Vịnh cảnh gần sáng bằng chữ Nôm thể thất ngôn bát cú. Phạm Liệu một trong bốn tay hay chữ nổi tiếng đất Quảng Nam triều thành Thái thường nói rằng trong giới nữ lưu từ trước đến giờ không có ai thơ hay bằng bà Phạm.

 

Tuyển tập chung