Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Khuất Nguyên (24)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 12:23

屈原

志難必遂千秋事,
波未全沉一片衷。
孤憤氣成天可問,
獨醒人去國幾空。

 

Khuất Nguyên

Chí nan tất toại thiên thu sự,
Ba vị toàn trầm nhất phiến trung.
Cô phẫn khí thành thiên khả vấn,
Độc tinh nhân khứ quốc cơ không.

 

Dịch nghĩa

Cái chí khó toại nguyện được việc ngàn năm,
Sóng nước không nhấn chìm hẳn được một tấm lòng.
Cô đơn mang khí phẫn uất, chỉ có thể hỏi trời,
Chỉ có một người tỉnh lại bỏ đi, đất nước trống không.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Công danh khó thoả ngàn thu nghiệp,
Sóng nước chưa chìm một mảnh trung.
Kết trọn khí hờn trời cũng hỏi,
Đi rồi người tỉnh nước hầu không.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chí cao khó toại việc ngàn năm,
Sóng nhấn không chìm tấm thiện tâm.
Phẫn uất cô đơn trời mới hiểu,
Đi rồi người tỉnh, trống trần gian.


Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời