Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Bồn (158 bài)
- Hoài Vũ (8 bài)
- Nguyễn Mỹ (17 bài)
- Hà Huyền Chi (18 bài)
- Thanh Tùng (6 bài)
Tạo ngày 02/03/2024 22:30 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Lê sinh năm 1935, quê Sài Gòn, dạy học nhiều năm ở Hà Tĩnh.

 

Tuyển tập chung