Ban mai theo mẹ ra vườn
Nắng hồng mặt đất gió vương tóc trời
Đôi hàng ớt chín đỏ tươi
Quả nào cũng mỉm cười: tớ cay!

Ngập ngừng, bé khẽ nhón tay
Ô kìa, một trái ớt... bay lên trời.


2/7/1999