Cái mèo là cái mèo... ngao
Mặt trời đã ngã bóng cau rồi kìa
Sao còn cuộn thiếp trong nia
Để con chuột nhắt vẫy ria... vào bồ

Cái mèo là cái mèo... ngơ
Ngỡ con bướm lượn... (lá khô đấy mà)
Lá bay lả đả là đà
Ngỡ con bướm lượn... thật là mèo ngơ

Cái mèo là cái mèo dơ
Tay chân bết đất mà vồ tấm chăn
Sáng ngủ dậy không đánh răng
Không rửa mặt, mà lấy khăn lau bừa

Cái mèo là cái mèo hư
Thầy cho điểm kém hu hu khóc nhè
Học hành thua sút bạn bè
Mà còn trốn học chẳng nghe lời thầy...

Ai còn thương mến mèo đây?