Tu hú kêu từ xa
Vải chín đỏ như hoa
Qua sông xanh, bãi mật
Vải chia đi trăm nhà...

Đây! giống vải quê ta:
Tròn xinh như trứng gà
Vỏ mỏng, lỏi lụa trắng
Mát tay người bóc ra

Chờ vải lúc còn hoa
Ngắm vải mỗi lần qua
Mười điểm đỏ trang vở
Vải càng ngon ngon là!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]