103.80
63 bài thơ
Tạo ngày 05/03/2007 11:02 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tập thơ Chú bò tìm bạn (NXB Thanh Niên, 1956; NXB Kim Đồng, 1970).

 

Phần I

Phần II

Phần III