15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 06/11/2014 15:02 bởi tôn tiền tử
Mai Văn Hai sinh năm 1948 tại Thanh Hoá, sống tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Những mẩu vụn bánh mì (1975)
- Trước sân vườn nhà ta
- Quả đầu mùa (1982)
- Bờ ve ran (1990, 1993)
- Bông hoa trinh sát và Dây pháo tép