25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (206 bài)
Tạo ngày 05/11/2014 15:02 bởi tôn tiền tử
Mai Văn Hai sinh năm 1948 tại Thanh Hoá, sống tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Những mẩu vụn bánh mì (1975)
- Trước sân vườn nhà ta
- Quả đầu mùa (1982)
- Bờ ve ran (1990, 1993)
- Bông hoa trinh sát và Dây pháo tép