15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 15:02

Mát-scơ-va trong một góc công viên
Tôi gặp một cụ già tóc mây trắng xoá
Ngồi một mình, thong thả
Bẻ bánh mì cho bầy chim bồ câu.

Lũ chim xúm xít bên nhau
Nhặt những mầu bánh trên tay người gieo xuống
Chú chim non làm nũng
Cứ sà vào mổ bánh trong lòng tay người già

Lúc ấy, bàn tay già se sẽ mở ra
Năm ngón ấm
Chú chim đứng ăn như trong tổ của mình

Ôi! Ước chi tôi có đủ bánh mì
Ngày ngày đem tặng
Để mỗi bàn tay người trở thành
                         chiếc tổ chim câu.


Mát-scơ-va, 1984