21.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2015 16:57

Và bây giờ năm tháng ấy đã xa
Ai mong chi trở về nơi hẹn cũ
Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa
Mây thì bay như thể rất vô tình

Ai hay đâu sâu thẳm giữa lòng mình
Năm tháng ấy không bao giờ mất
Biển cả lặng yên sau ngày bão táp
Sóng vẫn còn, day dứt, giữa lòng sâu...


Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 19-4-1988