Tiểu đội trẻ măng có mười anh em
Mang nặng đạn B.40, B.41
Đại đội thường gọi cái tên rất đẹp:
Tiểu đội hoa sen

Hồi hộp thế buổi vào trận đầu tiên
Lá sen mềm nhấp nhô vành mũ
B.41, B.40 - những búp sen đòi nở
Cứ thập thò trong vành lá nguỵ trang

Một tiếng rất đanh - tiểu đội trưởng hô vang
Mười búp sen bay vào đoàn xe giặc
Lửa bùng nở những bông sen đẹp nhất
Mười bông sen hồng thắp sáng trời đêm

Tiểu đội anh hùng: tiểu đội hoa sen


Nguồn: Báo Tiền phong, số 2450, ngày 25-2-1975