Sừng cong cánh ná
Chân to cột đình
Ai ai cũng bảo
Đúng là trâu kềnh

Trâu ta cày ruộng
Đất lật dưới chân
Trâu ta kéo gỗ
Gỗ lăn ầm ầm...

Buổi trưa đứng nghỉ
Lại hiền quá thôi
Lưng làm bóng mát
Cho đàn gà chơi...


Nguồn: Thơ thiếu nhi chọn lọc, NXB Văn học, 2017