Những quả chín đỏ
Hát dưới nắng mai
Những chùm quả sai
Cười trong nắng mới

Đàn chim bay tới
Cất tiếng reo vang:
"Ôi chao! Mùa màng
Năm nay tốt quá!"


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983