Gà mổ hạt thóc
Nấp chân cối xay
Nhặt hạt cơm nguội
Em bé vung tay
Gắp chú giun gầy
Lê mình trên đất
Rứt ngọn cỏ ngọt
Chưa lên thành cây
Tớp cô mối bay
Vườn mưa ngập nước...

Gà ta siêng năng
Đi cùng, đi khắp
Cái chân bới nhanh
Cái mỏ nhặt gấp
Dẫu chưa ngày mùa
Diều không để lép
Sáng nắng, chiều mưa
Kể chi khó nhọc.

Đêm nằm ngủ ngon
Sáng ra: cục tác!
Một quả trứng hồng
Ổ rơm sáng rực

Hôm qua một quả
Hôm nay một quả
“Đẹp tất! Đẹp tất!”
Gà khoe đúng thật
Quả quả nặng tròn
Nhìn tươi cả mắt...

“Đẹp tất! Đẹp tất!”
Kể chi khó nhọc
Gà lại siêng năng
Đi cùng, đi khắp
Cái chân bới nhanh
Cái mỏ nhặt gấp
Tớp cô mối bay
Vườn mưa ngập nước
Rứt ngọn cỏ ngọt
Chưa lên thành cây
Gắp chú giun gầy
Lê mình trên đất...


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970