Nước lũ mênh mông
Cánh đồng ngập úng
Cò ơi! đói không?
Làm sao cò đứng?

Gió giật cành sung
Gió lay cành gạo
Rồi mưa rồi bão
Cò trú nơi nao?

Cò ơi! về đâu?
Ta thương cò quá!
Lũ ơi rút mau
Cò chừ đói lả...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]