em yêu vòm trời
mái nhà lộng lẫy
có mây ngũ sắc
và trăng chơi vơi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013