em yêu vòm trời
mái nhà lộng lẫy
có mây ngũ sắc
và trăng chơi vơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]