(Tặng cháu Suri - Bảo Trâm)

Hôm nay bé xem phim
Thấy con khủng long chết
Với đôi mắt nhắm nghiền
Nằm yên, không hay biết

Bé đến bên bà nội
Chậm rãi bảo: Bà ơi!
Cái ngủ và cái chết
Là bạn thân đó thôi


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017