06/07/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu chữ Y

Tác giả: Đặng Hấn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 20:12

 

Cầu nào cũng chữ I
Nhưng chỉ là I ngắn
Cầu quê em lạ lắm
Giống hệt chữ Y dài

Xoáy nước tung bọt cười
Xuồng ghe trôi như hội
Người, xe không lạc lối
Vồi vội ngã ba cầu

Ô! Người đi trên chữ
Chữ nâng người lên cao!
Cầu chữ Y ở TP HCM bắc theo hình chữ ngã ba sông Sài Gòn.

Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hấn » Cầu chữ Y