Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:03

Sương đêm
Bạc nửa mái nhà
Cánh cửa mở
Vầng trăng khuya đã khuyết
Soi nửa bài thơ đang viết...

Mai này
Sáng một mặt trời
Hiện rõ lối đi phơi bày sự vật
Em chợt đến. Tóc che nửa mặt
Ẩn nửa vành môi
Ẩn nửa lời tình!

Nửa bài thơ dang dở chưa in
Tặng nửa vành môi giấu trong sợi tóc
Tặng cho ta
Bóng trăng đang khuyết
Tặng cho người
Sương bạc mái hiên...


Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh