Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:04

Kiếp thương hồ thênh thang sông vơi
Khoả sóng mùa riêng
Đêm qua mưa rơi
Khẳm láy thuyền rao. Khoang cong bến đậu
Lục bình sầu tím. Hồn nước xoay!

Kiếp thương hồ bèo dạt sớm trưa
Xốc nổi mùa riêng
Hư không sao thưa
Lê la. Tìm chốn quê để cắm!
Mái dầm hoài hương. Chìm sóng khuya...

Kiếp thương hồ buồm gió mang mang
Lụt ngửa mùa riêng
Sóng cuồng đa đoan
Gió ơi buồn thôi. Chìm đáy mắt
Nắng xanh đồng lay. Trầm đất nâu...

Kiếp thương hồ da sậm phù sa
Đậu lại mùa riêng
Chòng chành xuồng lá
Bán đoạn hoàng hôn. Tình phiêu dạt
Mua đứt bình minh. Trời xênh xang...

Kiếp thương hồ tình ướt trăng sương
Kiếp thương hồ bi ai sông trường
Kiếp thương hồ...


Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh