25/01/2022 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà hoa
荷花

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 19:24

 

Nguyên tác

佛愛我亦愛,
清香蝶不偷。
一般奇特處,
不上婦人頭。

Phiên âm

Phật ái ngã diệc ái,
Thanh hương điệp bất thâu.
Nhất bàn kỳ đặc xứ,
Bất thướng phụ nhân đầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Phật chuộng hoa này ta cũng thích
Hương thơm trong trẻo, bướm chẳng theo
Chẳng giống lẽ thường bao hoa khác
Không cài trên tóc hạng nữ nhi
Nguồn: Quy Nguyên trực chỉ, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Hà hoa