送狄宗亨

秋在水清山暮蟬,
洛陽樹色鳴皋煙。
送君歸去愁不盡,
又惜空度涼風天。

 

Tống Địch Tông Hanh

Thu tại thuỷ thanh sơn mộ thiền,
Lạc Dương thụ sắc Minh Cao yên.
Tống quân quy khứ sầu bất tận,
Hựu tích không độ lương phong thiên.

 

Dịch nghĩa

Vẻ thu nhận biết qua nước sông trong, tiếng ve trên núi chiều,
Sắc cây ở Lạc Dương và sương khói trên núi Minh Cao.
Tiễn ông ra về lòng tôi buồn vô hạn,
Lại tiếc không lường trước ngày có gió lạnh.


Địch Tông Hanh thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Núi biếc sông xanh khói lam chiều
Lá thu xào xạc tiếng ve kêu
Bạn về tiếc nuối sầu thăm thẳm
Đầy trời thanh mát một màu yêu


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ve tối rền vang, nước nhuộm thu
Cây phai vẻ biếc, núi sa mù
Tiễn anh lòng gợn sầu không xiết
Buồn nỗi ngày đi gió lạnh vù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẻ thu qua nước trong, ve hát
Cây Lạc Dương, mây bạc núi Minh
Tiễn ông sầu héo cả lòng
Lại buồn gió lạnh mà không dự trù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thu nước trong chiều núi tiếng ve
Lạc Dương cây sắc khói Minh Cao
Tiễn anh đi rồi buồn không dứt
Tiếc ước sai ngày gió lạnh về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu biết nước trong, ve núi chiều,
Sắc cây vàng úa khói hoang liêu.
Tiễn ông về gợn buồn vô hạn,
Lại tiếc không lường gió lạnh nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời