詠史詩-石城

古郢雲開白雪樓,
漢江還繞石城流。
何人知道寥天月,
曾向朱門送莫愁。

 

Vịnh sử thi - Thạch Thành

Cổ Dĩnh vân khai Bạch Tuyết lâu,
Hán giang hoàn nhiễu Thạch Thành lưu.
Hà nhân tri đáo liêu thiên nguyệt,
Tằng hướng chu môn tống Mạc Sầu.


Thạch Thành: ở huyện Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, có làng Mạc Sầu phía tây, tương truyền là làng cũ của Mạc Sầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành Dĩnh mây bày lầu Bạch Tuyết
Hán giang vòng nhiễu đất Thạch Thành
Ai hiểu trời cô liêu trăng khuyết
Đưa Mạc Sầu đi, buồn đến nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cổ Dĩnh may bay Bạch Tuyết lầu,
Thạch Thành sông Hán lượn trôi mau.
Ai người biết đến vầng trăng úa,
Từng chiếu chu môn tống Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cổ Dĩnh mây bày lầu Bạch Tuyết
Sông Hán còn quanh quất Thạch Thành
Ai hay thăm thẳm vầng trăng
Soi nhà quyền quý tiễn chân Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành Dĩnh mây bay Bạch Tuyết lầu
Hán giang dòng nhiễu Thạch Thành sâu.
Cô liêu ai hiểu vầng trăng khuyết,
Từng hướng cửa hồng tiễn Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời