Em ngụ tại Thạch Thành
Chàng tới du ngoạn cảnh
Từ khi chàng xa vắng
Em mòn mỏi trông quanh

tửu tận tình do tại