Gió xuân thổi qua Thạch Thành
Ngày ngày giục hoa nở rộ
Thương trăng trên hoa tuy sáng
Không khiến Mạc Sầu đến dạo

tửu tận tình do tại