Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Hà trung chi thuỷ ca

15.00
Trung Quốc » Nam Bắc triều » Tiêu Diễn
1 trả lời, 2945 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 19:53

Mạc Sầu

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
15 trả lời, 7506 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2007 18:40

Mạc Sầu hồ điếu Việt quân chiến tử giả mộ

Trung Quốc » Cận đại » Liên Hoành
1 trả lời, 1097 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/03/2019 17:04

Mạc Sầu khúc

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lý Hạ
1 trả lời, 7202 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 19:46

Mạc Sầu nhạc

11.00
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Hỗ
1 trả lời, 1221 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/06/2014 09:45

Mạc Sầu nhạc

Trung Quốc » Minh » Vương Bá Trù
1 trả lời, 1401 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/08/2014 00:07

Mạc Sầu nhạc kỳ 1

Trung Quốc » Nam Bắc triều » Tàng Chất
1 trả lời, 2130 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 19:44

Mạc Sầu nhạc kỳ 2

Trung Quốc » Nam Bắc triều » Tàng Chất
1 trả lời, 1333 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/06/2014 09:39

Thạch Thành

Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
11 trả lời, 3586 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2006 20:55

Vịnh sử thi - Thạch Thành

Trung Quốc » Vãn Đường » Hồ Tằng
4 trả lời, 1770 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2006 15:21

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Mạc Sầu