Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Diễu (5 bài)
- Vương Dung (1 bài)
- Ngô Quân (6 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Phạm Vân (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/10/2006 19:51 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/10/2006 19:52 bởi Vanachi
Lương Vũ Đế 梁武帝 (464-549), tên thật Tiêu Diễn 蕭衍, tự Thúc Đạt 叔達, người làng Trung Đô, lăng Nam Lan (nay là tây bắc huyện Võ Tiến, tỉnh Giang Tô). Ông là con của Tiêu Thuận (mà Tiêu Thuận là em họ của Cao Đế (479-482), tức Tiêu Đạo Thành, vị vua sáng lập nhà Tề thời Nam Bắc triều). Lương Vũ Đế học thức uyên bác, có tài về chính trị và quân sự. Dưới thời Minh Đế (494-498) nhà Tề do vua Tiêu Loan trị vì, Tiêu Diễn từng là Ung Châu thứ sử. Năm 501, chính Tiêu Diễn là người đã giết Tiêu Bảo Quyền (Đông Hôn Hầu) rồi đưa Tiêu Bảo Dung lên ngôi. Năm 502, Tiêu Diễn cướp ngôi của Tiêu Bảo Dung rồi tự xưng là hoàng đế và lập ra nhà Lương. Lương Vũ Đế ở ngôi 47 năm (502-549). Khi mất được chôn ở Tiêu Tu Lăng. Miếu hiệu là Cao Tổ Vũ Hoàng Đế nhưng thường được gọi tắt là Vũ Đế.

Trong 47 năm ở ngôi, Lương…